Soustředění ve Vidnavě

Minulý týden 14.-19.8. se konalo soustředění, jehož se zúčastnil základ družstva juniorů a další odrostlí stoupenci drásovského volejbalu, kteří dosud hráli krajský přebor mužů 2. třídy. Soustředění se již třetím rokem konalo ve Vidnavě poblíž polských hranic a bylo zaměřeno na rozvoj stability a koordinace společně s rozvíjením individuálních i týmových herních činností. Tréninky pro hráče připravovali a vedli trenéři Lukáš Pospíšil, který se zároveň staral o veškerou organizaci, Dominik Jaroš a Jirka Hrdina.

Soustředění probíhalo v hale a začínalo již v neděli odpoledním tréninkem. Cesta na Vidnavu byla dlážděná u každé skupiny jinými zážitky, někteří jeli auty a někteří na kolech. Kdo jeli auty měli až na pár průtrží klidnou cestu, totéž se nedalo říci o našich zdatných cyklistech. Cyklistická skupina se vydala na cestu vlakem tuším do Lipové, odkud měla dojet do Vidnavy na kolech. Tato výprava se uskutečnila i přes špatnou předpověď počasí pod heslem „jsme hráči a ne s*áči“. I přes nelehký úkol projet přes silnice, které se spíše podobaly potokům, se dostali do Vidnavy s dobrou náladou a chutí do tréninku.

Další dny probíhaly podle mého názoru povětšinou klidně a se sportovním duchem. Harmonogram probíhal následovně: snídaně, dopolední trénink stability, koordinace a stability následované nácvikem podání a příjmu, následoval oběd, odpolední klid, odpolední trénink pole, týmových cvičení a herních situací následovaný lehkým posilováním. Den jsme zakončovali večeří, jejíž velikost porce se mohla někdy rovnat jen žízni, kterou jsme následně uspokojovali v blízkém restauračním zařízení.

Takto probíhala většina dní krom středy, kdy jsme měli volné odpoledne a jeli jsme se koupat do Polska na Jezioro Nyskie. Po středeční večeři všichni jeli do Javorníku do wellness, kde jsme jak se patří „zregenerovali“.

Zbytek týdne proběhl klidně krom nových problémů naší cyklistické výpravy, které odmítli vzít do vlaku kola a cesta se jim z různých důvodů protáhla některým i na 11 hodin, vyplněných čekáním na vlak, zmeškáním jiného vlaku o 3 minuty a podobně.

Všichni jsme si soustředění užili, přijeli jsme silnější než dřív a těšíme se na novou sezónu.

Přejít na začátek